Pinterest Youtube Twitter Facebook Instagram Trust pilot Close Plus Search Arrow Profile Profile colis-soigne Marker

Aangaande online verkoop op de www.bonnemaman.nl website

TOEPASSINGEN - UITVOERBAARHEID

De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten van het merk Bonne Maman, waarvoor ANDROS, de eigenaar van het merk, verantwoordelijk is. Zij specificeren met name de voorwaarden voor het bestellen, betalen, leveren en beheren van retourzendingen van door klanten bestelde producten.

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten die te koop zijn in het gedeelte "E-boutique" op de Bonne Maman website https://www.bonnemaman.nl/ (hierna "site" genoemd). Het gaat alleen om verkopen die in Nederland worden geleverd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop in de winkel of via andere distributie- en marketingkanalen.

De term "Klant" verwijst naar elke persoon of rechtspersoon, die de wettelijke leeftijd heeft en die een product wenst te kopen in de E-boutique van de site, en dit in overeenstemming met deze algemene verkoopvoorwaarden.

De Klant verklaart dat hij de capaciteit heeft om te contracteren in overeenstemming met de geldende wet en dat hij op de hoogte is gebracht van de verkoopvoorwaarden die gemakkelijk toegankelijk zijn.

Elke bestelling van de klant op de site vereist voorafgaande aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden. De Klant verklaart deze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken alvorens de online bestelprocedure te implementeren.

ANDROS behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden te wijzigen. Daarom is het duidelijk dat de voorwaarden die op de Site staan van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

Het feit dat ANDROS geen gebruik maakt van een van de bepalingen van de Verkoopvoorwaarden kan niet worden opgevat als een ontheffing om er op een later tijdstip gebruik van te maken.

I. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Bestellingen worden verwerkt binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Klanten worden geacht om de beschikbaarheid van producten op de site te bekijken.

De contractuele informatie wordt in het Nederlands gepresenteerd en wordt uiterlijk bevestigd op het moment dat de klant de bestelling bevestigt.

Het verwijderen van een of meer producten die bestemd zijn voor de verkoop op de Site, evenals het wijzigen van de kenmerken van een product, blijven naar eigen keuze van ANDROS, en kan niet leiden tot de betaling van enig vergoeding aan de Klant.

II. PRIJS

De prijzen die van toepassing zijn, zijn de prijzen die op de Site worden weergegeven tijdens de bevestiging van de bestelling.

De prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief alle in Nederland geldende belastingen. Het toepasselijke BTW-tarief is het tarief dat van kracht is op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

De kosten voor de verzending, het transport en de levering alsook de optionele diensten die eerder door de klant werden aangevraagd, zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs en blijven ten laste van de klant en zijn inclusief BTW. Deze kosten worden berekend voordat de bestelling wordt geplaatst. De betaling die van de Klant wordt gevraagd komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

ANDROS is vrij om de prijzen op elk moment te wijzigen. Met inachtneming van het feit dat voor bestellingen die reeds zijn bevestigd, de prijzen gelden die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling. 

III. KORTINGSBON

Het gebruik van een kortingsvoucher is afhankelijk van voorafgaande en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

De kortingsbon moet door de Klant worden gebruikt bij de bestelling op de Site, vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. De Klant dient zijn kortingscode in te vullen en te bevestigen in het overeenkomstige vakje "Voer kortingscode in" bij de bevestiging van zijn bestelling. Het totaalbedrag van de bestelling wordt dan automatisch bijgewerkt, mits de kortingscode geldig is. 

IV. TOEZICHT BEPALINGEN

Het is aan de Klant om op de Site de producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende voorwaarden:

 • De klant selecteert de producten die hij wenst te kopen in de E-boutique door op “Nu bestellen” te klikken.
 • Indien alle producten zijn geselecteerd die hij wil bestellen klikt hij op “mijn winkelwagentje”.
 • In het winkelwagentje krijgt de klant een overzicht van de producten die zijn geselecteerd in de E-boutique en hier kan hij desgewenst de gewenste hoeveelheid aanpassen en optioneel een persoonlijk bericht toevoegen aan de bestelling (klik op verzenden om het bericht op te slaan).
 • De klant klikt vervolgens op “Naar de kassa” of op doorgaan met winkelen indien hij nog meer artikelen wil toevoegen.
 • Nadat de klant op “Naar de kassa” heeft geklikt komt hij in het scherm met de bezorggegevens. Hier vult de klant zijn gegevens in en kan de klant aangeven op welke manier hij wenst dat de  producten bezorgd worden en kan hij kiezen hoe hij wil betalen.
 • De Klant moet tenslotte het vakje "Ik accepteer de algemene verkoopvoorwaarden" aanvinken om zijn bestelling te valideren.
 • De Klant komt vervolgens in de volgende stap op de pagina waar hij doorgeleid wordt naar de gewenste betaalmethode. Hier moet de klant zijn betalingsgegevens opgeven.
 • De klant klikt op "Bestellen" om de bestelling te valideren en krijgt toegang tot een orderbevestigingsscherm.
 • Wanneer de bestelling is afgerond, wordt er een samenvattende e-mail naar de Klant gestuurd om de bestelling te bevestigen.
 • Een andere e-mail wordt naar de klant gestuurd wanneer de bestelling wordt verzonden.

De verkoop wordt pas definitief geacht nadat ANDROS de klant per e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd en nadat ANDROS de volledige prijs heeft ontvangen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. De Klant verklaart dat hij een overzicht van de leveringskosten heeft ontvangen, evenals de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van het contract.

Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de Klant en ANDROS.

ANDROS behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil over de betaling van een eerdere bestelling bestaat, te annuleren of te weigeren.
De Klant kan alle informatie met betrekking tot zijn bestelling (factuur, pakketnummer en contactgegevens) vinden in de rubriek "Mijn Account".

Het is niet de bedoeling dat ANDROS de producten op de site aan professionals verkoopt, maar alleen aan consumenten, voor hun persoonlijke behoeften. De Verkoper behoudt zich daarom het recht voor om bestellingen van hetzelfde Product in grote hoeveelheden en bestaande uit meer dan 10 identieke artikelen te weigeren.

Een bestelling mag niet zwaarder zijn dan een gewicht van 10 kg.

De transactie wordt door ANDROS opgeslagen en de klant kan toegang tot de transactie vragen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij ANDROS, in overeenstemming met het Privacybeleid van Bonne Maman. 

V. BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling is onmiddellijk na bestelling verschuldigd. De Klant verbindt zich ertoe zijn kredietwaardigheid te verzekeren vóór elke bestelling.

Betalingen worden gedaan met een betaalkaart. Betalingen worden gedaan via het beveiligde systeem STRIPE, dat gebruik maakt van het SSL (Secure Socket Layer) protocol, dat ervoor zorgt dat de verzonden informatie gecodeerd wordt door software en dat geen enkele derde partij deze kan lezen tijdens het transport op het netwerk.

Na betaling is het de verantwoordelijkheid van de klant om het betalingsbewijs met betrekking tot de bankgegevens van de transactie op te slaan en te bewaren.

De klant garandeert dat hij het volledige recht heeft om de betaalkaart te gebruiken en dat deze betaalmiddelen toegang geven tot voldoende middelen om alle kosten van het gebruik van de diensten van Bonne Maman te dekken.

ANDROS zal niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een geschil tussen de Klant en "Stripe".

Om de veiligheid van betalingen tijdens transacties op haar Site te waarborgen, fraude te voorkomen en zo haar klanten te beschermen, kan het ANDROS verplicht worden om over te gaan tot een geautomatiseerde verwerking om de bestellingen die op haar Sites worden geplaatst te controleren of te laten controleren door haar onderaannemers en om de regelmatigheid te verifiëren van de informatie die aan haar wordt doorgegeven tijdens deze transacties. Deze verificatie omvat het verwerken van bepaalde gegevens, met name van persoonlijke aard, verzameld via de site in overeenstemming met het Beleid voor persoonsgegevens van Bonne Maman. ANDROS behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de bovenstaande betalingsvoorwaarden, de levering van openstaande bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren. ANDROS kan aanvullende informatie opvragen om de bestelling af te ronden.

VI. PRODUCTEN

De Klant is verplicht te verwijzen naar de Productbeschrijving om de essentiële eigenschappen en bijzonderheden van het Product te kennen.

Alle nuttige informatie is beschikbaar op de pagina "Meer details" door de link "Meer details" aan te klikken.

De foto's en afbeeldingen die op de site worden gepresenteerd zijn niet contractueel en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden door ANDROS.

In het geval van niet-naleving van het product dat aan de Klant wordt geleverd, kan de Klant het terugsturen naar ANDROS. De Klant kan ANDROS vragen om het defecte product te vergoeden of te worden geruild door een product dat voldoet aan de bestelling, in overeenstemming met de wet (zie hieronder XI. garanties). 

VII. GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN (indien beschikbaar op de website)

De Klant heeft de mogelijkheid om het label van bepaalde producten die beschikbaar zijn op de site aan te passen, met behulp van de productconfigurator, om een persoonlijk bericht op het bestelde product ("Gepersonaliseerde producten")  »). te plaatsen.

GEBRUIKSREGELS EN CORRECT GEDRAG VAN DE PRODUCTCONFIGURATOR:

Door gebruik te maken van de productconfigurator verklaart en garandeert de Klant dat de gepersonaliseerde berichten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en de regels van goed gedrag en goede manieren respecteren.

De Klant verbindt zich ertoe de configurator niet te gebruiken om de goede werking van de configurator, de servers of de netwerken die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de configurator, te verstoren of te onderbreken. Het gebruik van deze tool mag niet tot gevolg hebben dat de toegang van personen tot de configurator wordt verhinderd of beperkt.

De klant onthoudt zich van:

 • Elke wijziging, aanpassing, vertaling van elk element waaruit de configurator is opgebouwd;
 • De configurator geheel of gedeeltelijk reproduceren of kopiëren via een spiegelsite;
 • Een virus, Trojaans paard, spyware of andere schadelijke computercode te introduceren die de werking van de Site en haar tools kan veranderen.

De klant stemt ermee in geen bericht te schrijven:

 • Met beledigende, bedreigende, agressieve, beledigende, lasterlijke, schandalige, respectloze, foutieve, discriminerende, racistische, homofobe, seksuele en pornografische opmerkingen. Evenals elke andere inhoud die inbreuk kan maken op het recht op imago, het respect voor de privacy of de individuele vrijheid van een natuurlijk persoon die haatdragend gedrag of het overtreden van de wet op welke manier dan ook in de hand zou werken;
 • Die informatie bevatten van particuliere of persoonlijke aard (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) met betrekking tot een persoon of rechtspersoon zonder voorafgaande toestemming van deze laatste;
 • In tegenstelling tot de moraal of het fatsoen;
 • Heeft een politieke connotatie (steun van een kandidaat, een partij, politieke slogan...). Bonne Maman is een nationaal merk dat bedoeld is voor het grote publiek en waarvan het imago niet mag worden geassocieerd met of gebruikt om een politieke partij of kandidaat te ondersteunen bij een verkiezing (nationaal, regionaal, gemeentelijk);
 • Het omvat geen enkele inhoud die beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij, tenzij u de uitdrukkelijke, persoonlijke en schriftelijke toestemming heeft van deze derde partij (merk, logo, ...). Dit verbod heeft betrekking op de merken en elk werk dat door het auteursrecht kan worden beschermd (naam van de film, titel van de muziek of een literair werk, de naam van het personage...). Bij gebreke daarvan garandeert u de niet-verantwoordelijkheid van ANDROS in geval van een geschil met deze derde partij;

 VERANTWOORDELIJKHEID / COMPENSATIE:

ANDROS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de hierboven genoemde contractuele verplichtingen die aan de Klant zijn toe te schrijven, evenals in geval van spelling, grammatica of interpunctiefouten bij het schrijven van gepersonaliseerde inhoud op de Site, of in geval van wijziging van het product bij de Klant. In feite moeten de producten worden bewaard op een aanbevolen temperatuur van 6C.

ANDROS behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling uit te voeren die niet voldoet aan de bovenstaande gebruiksregels. ANDROS kan de Klant naar keuze het bedrag terugbetalen (van de geweigerde bestelling binnen een korte periode vanaf de dag dat ANDROS de Klant op de hoogte heeft gesteld van de weigering om de bestelling te verwerken) of de Klant een geldige tegoedbon geven die geldig is voor elke nieuwe bestelling die op de site is geplaatst.

Daarnaast wordt de presentatie van de gepersonaliseerde producten op de configurator als indicatie gegeven. ANDROS zorgt ervoor dat kleuren en afbeeldingen nauwkeurig worden weergegeven, maar het kan niet garanderen dat de weergave van kleuren en afbeeldingen op uw computermedia (computer, mobiel of tablet) nauwkeurig overeenkomt met die van de producten. Ze kunnen dus variëren tussen uw bestelling en uw levering.

Bovendien wijst ANDROS elke aansprakelijkheid af voor problemen in verband met het gebruik van het internet die kunnen leiden tot het verlies van uw gepersonaliseerde product.

ANDROS behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van de Klant voor schade veroorzaakt door kwaadwillig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden van de hierboven genoemde aangepaste labelconfigurator.

VIII. LEVERINGS VOORWAARDEN

De levering vindt in Nederland plaats door de pakketdienstverlener van Colissimo. Er zijn 2 mogelijkheden: afleveren op een afhaalpunt of afleveren op het aangegeven adres.

Voor levertijden, zie FAQ pagina.

Levering op een afhaalpunt:

Levering van het pakket tegen handtekening en op vertoon van een ID. De levertijd wordt geschat tussen 5 en 7 werkdagen na de verzending van de bestelling. De bezorgkosten zijn vastgesteld op 8,95 euro. Vanaf 45 euro aankoop worden de bezorgkosten gedekt door ANDROS.

Levering op het opgegeven adres:

De levertijd wordt geschat tussen 5 en 7 werkdagen na de verzending van de bestelling. De bezorgkosten zijn vastgesteld op 8,95 euro. Vanaf 45 euro aankoop worden de bezorgkosten gedekt door ANDROS.

Bestellingen geplaatst op vrijdag na 12.00 uur worden de volgende maandag verwerkt.

Locatie en levertijd: De producten worden geleverd in Nederland op het leveringsadres dat de Klant bij zijn bestelling op de Site heeft opgegeven.

Per bestelling mag slechts één afleveradres door de klant worden gekozen.

De Levering is de overdracht van het fysiek bezit het Product aan de klant.
Behalve in bijzondere gevallen of wanneer één of meer producten niet beschikbaar zijn, worden de bestelde producten in één keer geleverd. In geval van gedeeltelijke verzending wordt de Klant op de hoogte gebracht van de zending en de producten die in de verpakking aanwezig zijn.

Bestellingen worden zo snel mogelijk na de bevastiging door de logistieke afdeling van ANDROS gevalideerd en verwerkt.

ANDROS zal pakketten verzenden via de logistieke partners van Colissimo.

De maximale wettelijke levertijd is 30 (dertig) werkdagen vanaf de datum van de bestelling van het product, tenzij bij het plaatsen van de bestelling en vóór de bevestiging ervan anders is aangegeven aan de klant.  Dit tijdsbestek wordt herhaald in het orderoverzicht en tijdens de opvolging van de zending.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de verzending van zijn bestelling per e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Deze e-mail zal ook het trackingnummer van het pakket bevatten dat het mogelijk maakt om de voortgang van de levering te volgen vanaf de colissimo website. Het trackingnummer zal ook beschikbaar zijn in de "Mijn Account" sectie.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren op het moment van levering in het bijzijn van de vervoerder. Afwijkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd op de leveringsbon van de vervoerder, met een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van de niet-conformiteit of de zichtbare gebreken. Om elke latere betwisting te vermijden, moeten de afwijkingen gedateerd en ondertekend worden door de Klant. De Klant heeft een termijn van twee (2) werkdagen om ANDROS schriftelijk (e-mail of post) te informeren.

Indien niet aan deze formaliteiten wordt voldaan, worden de Producten geacht hieraan te voldoen en vrij van zichtbare gebreken en kan geen enkele claim op geldige wijze worden aanvaard door het bedrijf. ANDROS vergoedt of vervangt zo snel mogelijk en op eigen kosten de geleverde producten waarvan de conformiteit of de zichtbare of verborgen gebreken door de klant naar behoren zijn aangetoond, onder deze algemene verkoopsvoorwaarden (zie XI. GARANTIES). 

Afwezigheid of vertraagde levering: ANDROS streeft ernaar alles in het werk te stellen om de door de klant bestelde producten binnen de bovengenoemde termijnen te leveren. Deze termijnen worden als indicatie meegedeeld.

Indien de Klant na dertig (30) dagen en met uitzondering van gevallen van overmacht, het pakket niet heeft ontvangen, moet de Klant ANDROS per bericht (e-mail of brief) op de hoogte stellen met een verzoek om ontvangst of schriftelijk op een ander duurzaam medium. In dit geval verbindt ANDROS zich ertoe de Klant binnen tien (10) werkdagen het annuleringsverzoek te vergoeden.

In overeenstemming met de huidige wetgeving vindt de overdracht van risico's plaats bij het fysieke bezit of de controle van het Product door de Klant.

IX. ONTBINDINGSRECHT

Termijn en voorwaarden voor de uitoefening van het recht tot annuleren:

De Klant kan contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per brief, e-mail, telefonisch of - indien de goederen voor het einde van deze periode aan u zijn geleverd - ook door het retourneren van de goederen).

De Klant kan een bericht tot herroeping opsturen naar het post- of e-mailcorrespondentieadres van ANDROS (aangegeven in deze Algemene Verkoopvoorwaarden). Als de klant deze optie gebruikt, stuurt ANDROS onmiddellijk een bevestiging van de herroeping op een via e-mail.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de klant zijn bericht betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de termijn hebben verzonden.

Voorwaarden voor terugbetaling van klanten:

In het geval van een intrekking van de klant, zal ANDROS alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de bijdrage in de leveringskosten. Deze terugbetaling zal zonder onnodige vertraging plaatsvinden en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag dat ANDROS op de hoogte wordt gebracht van het besluit om dit contract in te trekken.

ANDROS verricht de terugbetaling via dezelfde betaalmethode als die welke door de klant voor de eerste transactie is gebruikt; de terugbetaling brengt in ieder geval geen kosten voor de klant met zich mee.

Het terugsturen van het product :

De klant moet het product retourneren aan Andros Nederland B.V., Bonne Maman E-boutique, Struisenburgstraat 44 3063BR Rotterdam. De Klant is verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van het product. U dient te betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen, tenzij dit het gevolg is van de behandeling van de goederen die nodig zijn voor de controle van hun staat, eigenschappen en functionaliteit.

Beperkingen van het herroepingsrecht:

Voor bepaalde producten en diensten mag geen recht van intrekking gelden

 • De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd;
 • voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd, of
 • duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften, of
 • verzegeld worden geleverd en om gezondheidsredenen of om hygiënische redenen niet geschikt zijn om terug te keren, mits het zegel na levering is verwijderd, of
 • snel kan bederven, of
 • waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden, of
 • indien de goederen na levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
 • voor de levering van audio- of video-opnamen of -software, mits deze na levering door de consument zijn onverzegeld, of
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van dergelijke publicaties.

Gepersonaliseerde producten: Zoals vermeld in artikel VII van deze algemene verkoopvoorwaarden is het herroepingsrecht niet van toepassing op gepersonaliseerde producten. 

X. CLAUSULE INZAKE EIGENDOMSRECHT

ANDROS blijft de eigenaar van de producten tot de volledige betaling van de prijs.

XI. GARANTIES

De producten die op de site worden verkocht, voldoen aan de in Nederland geldende regelgeving. De kwaliteit van de producten is gegarandeerd tot de houdbaarheids datum op de verpakking.

Rechten van de klant in geval van materiële en juridische gebreken worden bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant ANDROS schriftelijk op de hoogte stellen van de niet-naleving van de Producten of het bestaan van de gebreken die verborgen zijn binnen de wettelijke termijn die in het onderstaande kader zijn aangegeven. ANDROS zal de Producten of onderdelen die onder de garantie vallen en die geacht worden niet-conform of defect te zijn, vergoeden, vervangen of laten repareren.

Terugbetalingen voor producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, worden zo snel mogelijk en uiterlijk 15 dagen na ontdekking van het gebrek terugbetaald. De terugbetaling zal worden gedaan met dezelfde betaalmiddelen als die gebruikt zijn door de Klant voor de eerste transactie.  ANDROS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie van ANDROS is in ieder geval beperkt tot het vervangen of vergoeden van prodecten die niet-conform of defect worden beschouwd.

XII. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Toegang en gebruik van de site geeft de Klant een privé- en niet-exclusief recht om de Site te gebruiken. Deze site en alle elementen die erop worden gepubliceerd, waaronder teksten, foto's, illustraties, logo's, handelsmerken, etc. zijn eigendom van ANDROS in het kader van auteursrecht- en intellectuele eigendomswetten.

De wijziging, reproductie, representatie en download van deze site of een deel van deze site, op elk medium, voor niet-privégebruik, is ten strengste verboden op straffe van vervolging.

De Klant verbindt zich ertoe alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van ANDROS, waarvan hij verklaart volledig op de hoogte te zijn, in het bijzonder de merken, tekeningen, recepten en modellen, te respecteren..

XIII. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

ANDROS verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door klanten op de site worden verstrekt, te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

XIV. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

ANDROS kan zich geheel of gedeeltelijk van haar aansprakelijkheid ontheffen door het bewijs te leveren dat de schending of slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de klant; hetzij door het onvoorspelbare en onoverkomelijke feit van een derde partij bij de overeenkomst, hetzij door een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de wet en de jurisprudentie.

XV. KLANTENSERVICE - CONSUMENTENGESCHILLEN - TOEPASSELIJK RECHT

In het geval van een geschil zal de Klant van tevoren contact opnemen met ANDROS om een minnelijke oplossing te vinden: dit kan via het emailadres info@bonnemaman.nl.

BEMIDDELING VAN DE CONSUMENTENVERGOEDINGEN: In geval van faillissement heeft de Klant de mogelijkheid om zijn vorderingen voor te leggen aan een consumentenombudsman.

Overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de bemiddeling, moet elk consumentengeschil vooraf schriftelijk worden toevertrouwd aan Andros Nederland B.V., Bonne Maman E-boutique, Struisenburgstraat 44 3063BR Rotterdam.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSGEBIED: Deze Algemene Verkoopvoorwaarden in het Nederlands zullen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Bij gebrek aan een minnelijke schikking van een mogelijk geschil, zullen de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn.

XVI. AANVAARDING EN PRECONTRACTUELE INFORMATIE

Het feit dat een persoon, natuurlijke persoon of rechtspersoon, een bestelling plaatst op de Site impliceert de volledige naleving en aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de verplichting tot betaling van de bestelde Producten, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die met name afziet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, dat niet afdwingbaar zou zijn tegenover ANDROS. 

Even geduld...